Cafè torrat

Cafè torrefacto

El torrefacto és un cafè al qual, durant el procés de torrat, se li afegeix sucre en quantitats que normalment no superen el 15% en pes. A la temperatura que es troba el bombo de torrat, aprox. 200º C., el sucre es caramelitza i forma una pel·lícula cremada al voltant del cafè.

[...]

Cafè descafeïnat

El cafè descafeïnat és cafè verd al que se li ha eliminat la major part de la cafeïna.Aquesta reducció de contingut cafeínic s'aconsegueix mitjançant un procés industrial d'extracció que manté les condicions organolèptiques de la matèria primera, dins d'un rang especificat.

La cafeïna es defineix com el component fisiològicament més actiu del cafè i confereix propietats tonificants per a l'organisme humà:

*Redueix la fatiga
*Augmenta la capacitat d'atenció
*Disminueix la irritabilidad
*Millora l'estat d'humor i el benestar general

[...]

Cafè soluble

El cafè soluble s'obté per extracció industrial del cafè torrat i mòlt.L'extracte de cafè així obtingut és posteriorment concentrat seguint un dels mètodes següents:

[...]

Envasat

Després de la torrefacció, el cafè segueix “treballant”. La cera i els greixos que conté el grà envelleixen lentament, però poden tornar-se rancis. A més, els grans s'oxidan pel contacte amb l'aire. Aquesta oxidació altera un cafè en grà en 20 dies, i un cafè mòlt en només 5 . Per aquesta raó, l'envàs no deixa de ser un factor determinant quant a la qualitat del cafè. Avui dia, l'envàs al buit és la norma, sobretot per al cafè mòlt.

D'aquí es deriva, que les funcions de l'envàs siguin vàries:

a) Contenir el producte

b) Protegir-lo del:

-Deterioració física (impactes...)
-Deterioració química (aigua, oxigen,altres gasos,temperatura...)
-Deterioració microbiològica (micro i macroorganismes)
-Possibles adulteracions(altres productes, aromes...)
c) Permetre la seva manipulació,transport i magatzematge.
d) Presentar-lo per al consum.
[...]