Torradores

El cafè es torra en un tambor voltant d'una màquina anomenada torradora, a través de la qual circula aire molt calent, arribant a temperatures màximes pròximes als 200ºC.El temps de torrat és d'aproximadament 15-20 minuts. En les torradores convencionals els grans de cafè es torren per contacte directe contra les parets del tambor, que és escalfat a la flama i travessat per aire calent. La transmissió de calor no és homogènia i fàcilment els grans es cremen en la seva part externa quedant poc torrats en les parts internes.En aquest cas temperatura i temps són difícilment regulables.

 

Actualment, les empreses disposen d'una àmplia varietat de torradores de diferents capacitats, així com de tot tipus d'accessoris per a un procés de torrat d'alta qualitat.