Classificació general

No tots els països productors classifiquen els cafès sobre la base dels mateixos criteris, però en general es pot dir que la classificació es fa segons:

-Espècie botànica( Arábica o Robusta)
-Altitud i enclavament de la plantació
-Mètode de tractament després de la collita( Natural o rentat)

-Nombre i tipus de defectes:
*grans negres i inmadurs
*grans partits, arrugats
*presència de pals, terra, pedres
*presència de cireres seques,peles
-Sistema de selecció:
*manual
*mecànica
*electrònica
-Grandària dels grans:
S'utilitzen garbelles numerades en funció de la grandària dels grans.
-Beguda:Es defineix;
*sabor a natural o rentat
*sabor bàsic(suau,dur per a millor, dur, riat, riu, riu-zona)
*sabors complementaris (afrutat,brut,"mohoso"...)
*característiques positives(cos,aroma,acidesa)
*característiques negatives(fermentació,astringencia, aspror)
-Color,collita