Google


No encontrada


Classificació general

No tots els països productors classifiquen els cafès sobre la base dels mateixos criteris, però en general es pot dir que la classificació es fa segons:

-Espècie botànica( Arábica o Robusta)
-Altitud i enclavament de la plantació
-Mètode de tractament després de la collita( Natural o rentat)

-Nombre i tipus de defectes:
*grans negres i inmadurs
*grans partits, arrugats
*presència de pals, terra, pedres
*presència de cireres seques,peles
-Sistema de selecció:
*manual
*mecànica
*electrònica
-Grandària dels grans:
S'utilitzen garbelles numerades en funció de la grandària dels grans.
-Beguda:Es defineix;
*sabor a natural o rentat
*sabor bàsic(suau,dur per a millor, dur, riat, riu, riu-zona)
*sabors complementaris (afrutat,brut,"mohoso"...)
*característiques positives(cos,aroma,acidesa)
*característiques negatives(fermentació,astringencia, aspror)
-Color,collita