Envasadora de cafè

*Verticals: formen i omplen l'envàs verticalment.

*Horitzontals: formen i omplen l'envàs horitzontalment.

*Mixtes: formen l'envàs en vertical i ho omplen en horitzontal.

Tipus d'envasos

El repte està a envasar el cafè de manera que es mantingui l'aroma del cafè recentment torrat.

*En atmosfera: no es modifica l'aire que envolta al producte,per tant haurà presència d'oxigen i vapor d'aigua, amb el consegüent risc d'oxidació dels greixos i de humidificación. Si el material complex duu vàlvula, evitarem que l'oxigen i el vapor d'aigua es renovin ( la vàlvula solament permet el pas de gasos des de l'interior a l'exterior del paquet).

*Envasos al buit per a cafè.

S'elimina l'aire de l'interior de l'envàs.És molt important tenir en compte la relació existent entre la pressió del CO2 intern i la depressió realitzada,doncs si la depressió no és suficient el CO2 intern pot conduir a l'estovament de l'envàs.Perquè això no ocorri ha de fixar-se un temps de desgasificació del cafè abans de ser envasat,assolint un equilibri entre la desgasificació i les pèrdues d'aroma.

*En atmosfera modificada:l'aire és substituit per un gas inert (nitrogen).Amb això, amb l'elecció d'un bon embolcall i amb una vàlvula de desgasificació unidireccional,aconseguirem mantenir les característiques d'un cafè durant un llarg període de temps.

Les vàlvules poden ser internes o externes i en qualsevol cas van soldades a l'estructura multicapa que forma l'envàs.Consten de:

-Un filtre de cel.lulosa

-Un plat amb dos orificis

-Un disc de goma

-Una coberta externa unida al disc de goma per un punt de sil.licona. Algunes companyies tenen la solució d'una vàlvula especial la qual evacua els gasos de torrat de l'envàs. Així, el cafè pot ser envasat just després de ser torrat mantenint tota la seva aroma. La vàlvula evita alhora l'entrada d'oxigen i la conseqüent pèrdua d'aroma. La vàlvula pot ser usada per a grans sencers i per a cafè mòlt i pot ser emplaçat tant en l'interior de l'envàs, com en la part exterior. D'aquesta manera, l'envàs al buit es manté ferm i el cafè també pot ser envasat en paquets tous mantenint tota la seva aroma.