Molins

El molí és un element molt important a l'hora de fer cafè. El perfecte coneixement del seu ús ens aportarà la base per a obtenir una bona tassa de cafè. Una bona regulació del punt de mòlt juntament amb una dosificació constant és la clau per a trobar una regularitat en l'elaboració continuada de tasses de cafè.

PARTS D'UN MOLÍ:

a) La tolva
b) Portafresas o regulador punt mòlt
c) Dosificador (Ens podem trobar en el mercat tres tipus de sistemes de dosificació)

   - Palanca
   - Automàtic
   - Electrònic

 

PRENSACAFÉS:

El prensacafès ens permet igualar i compactar la dosi de cafè mòlt en el "cacillo". SISTEMA D'ARRENCAMENT:

1. Atur normal
2. Atur automàtic
3. Temporitzat

 

En el mercat existeixen molins de discos i de rodillos per a obtenir el mòlt del cafè.Els molins de discos normalment són ventilats per aire. El disseny especial dels discos asseguren un mòlt complet i uniforme. La regulació mil·limètrica permet variar el grau de molienda a voluntat d'un. En l'interior de la cambra de molturació, els expulsors realitzen la barreja, així com la trituración de les pel·lícules que no hagin estat mòltes.

 

 

Els molins de rodillos són refrigerats per aigua. El disseny especial dels rodillos granuladors asseguren un mòlt complet i uniforme. La regulació micromètrica de cada unitat de rodillos es realitza fàcilment accionant el volant graduat, permetent variar la granolumetria. A la sortida dels rodillos es realitza la barreja i trituració de les pel·lícules del grà que no hagin estat mòltes, i mitjançant el dispositiu regulable variem el volum del cafè mòlt.