Torradors

Un torrador és tota persona natural o jurídica propietària o arrendatària d'un establiment dedicat al torrat, mòlt o qualsevol altre procés industrial relacionat amb el tractament del cafè. El torrador reconegut és aquell que realitza una selecció de qualitat de grà de cafè verd,el torra i barreja adequadament i manté una regularitat en aquesta qualitat durant anys que ho caracteritza.