Subministradors de cafè verd

Des de que el productor té el cafè disponible en el seu poder, el cicle final passa per la venda directa a exportadors, cooperatives, intermediaris o "traiders", o també a industrials torrefactors.

El cafè es compra seguint les pautes de les borses de Londres per als Robustes i les de Nova York per als Aràbicas. Les opcions de compra són per lots de 17,25 tns a Nova York i 5 tns a Londres. Però el procediment regular de la indústria torrefactora és negociar la compra a través dels oferiments de les cooperatives o intermediaris que esmentàvem anteriorment.

Per a procedir a una compra de cafè des d'origen deurem pactar amb el venedor els següents punts:

-La qualitat determinada del producte.

-La quantitat que hem de comprar.

-El preu del cafè.

-Termes de pagament.

-Qui es fa càrrec dels detalls del transport.

-Com és el port de recepció del cafè.

-Qui és el responsable dels tràmits de duanes.

-Quin agent de duanes realitzarà el despatx.

-Qui es cuida del transport des del port d'arribada fins al lloc de lliurament

En el cas de les cridades compres spot o cafè disponible en ports europeus, vam passar directament a l'últim punt.