Maquinària

Diverses empreses posen a la disposició dels seus clients àmplies gammes de maquinària, que inclouen torradores de natural i torrefacto, sitges modulars de cafè verd i torrat, transport pneumàtic de cafè verd, bàscules i sistemes de dossificació, molins de discos i "rodillos", despedradors, elevadors de cangilons, mescladors de cafè torrat, transportadors sinfin cafè mòlt, sitges desgasificar cafè mòlt, màquines express .... per al tractament i processament del cafè.