Tractament de l'aigua

La qualitat de l'aigua és primordial per a l'obtenció d'un bon cafè. L'aigua calcària dóna un cafè dur i amarg. Per tant, convé emprar aigua mineral amb baix contingut de calci (certes aigües de manantial), o aigua corrent depurada per un descalcificador. Altra solució consisteix a filtrar l'aigua en un recipient amb filtres amovibles.

Aquest procés presenta l'avantatge de filtrar les olors i les impureses, al mateix temps que descalcifica l'aigua. Els professionals utilitzen generalment un descalcificador automàtic completat per un filtre que el.limina l'olor a clor o a ozó, particularment freqüents durant les estacions càlides, de l'aigua “de l'aixeta”. Un gran principi sempre vigent: l'aigua no deu bullir realment. Es deu utilitzar un aigua a punt de bullir, entre 92° i 95° C .

  - Condicions òptimes d'una màquina express
  - Tassa aconsellable
  - Muntar la llet escumejada
  - Tractament de l'aigua
  - Manteniment de la màquina de cafè express
  - La mà de l' esser humà