Muntar la llet escumejada

1)Usar llet fOmplir el pitxer (metàl·lica o de ceràmica
2)amb la quantitat de llet que es vagi a consumir, no superant mai la meitat del recipient.
3)Buidar la llança de vapor.
4)Introduir el filtre 3-4 cm sota nivell de la llet.
5)Mantenir el pitxer inclinat i el filtre descentrat.
6)Obrir el vapor.
7)Controlar la temperatura amb la mà.
8)Tancar el vapor.
9)Extreure el filtre i netejar-la amb un drap humit.
10)Copejar el pitxer per a estabilitzar les "búrbujas" de l'escuma superficial, trencant les més grans.
11)Amb moviment *ondulante abocar l'escuma fins que s'ompli la tassa.reda, preferentment sencera.

  - Condicions òptimes d'una màquina express
  - Tassa aconsellable
  - Muntar la llet escumejada
  - Tractament de l'aigua
  - Manteniment de la màquina de cafè express
  - La mà de l' esser humà