Manteniment de la màquina de cafè express

Cures diàries:
* Control del nivell de l'aigua de la caldera.
* Neteja de dutxes amb un pinzell de truges rígides(l'aigua ha de fluir cònicament i de forma contínua)
* Neteja de gomes de porta amb un pinzell de truges rígides.
* Neteja de "cacillos" i portafiltres.
* Neteja de les parts externes de la màquina amb una baieta humida.
* Neteja de la safata de desguàs.

Cures setmanals:
*Neteja de les sortides de cafè,"cacillos" i portafiltres amb productes específics.
*Neteja de les dutxes amb "cacillo" cec i detergent.

Cures mensuals:
*Canvi de l'aigua de la caldera.

Altres cures:
*No apagar la màquina al final de la jornada.
*Revisió periòdica per un tècnic especialitzat.

  - Condicions òptimes d'una màquina express
  - Tassa aconsellable
  - Muntar la llet escumejada
  - Tractament de l'aigua
  - Manteniment de la màquina de cafè express
  - La mà de l' esser humà