Condicions òptimes d'una màquina express

Les millors tasses de cafè "expresso" s'obtenen combinant la delicadesa de bons Aràbicas (Colòmbia, Nicaragua, Costa Rica....) amb l'aportació de cos d'una petita porció (10-11%) dels millors Robustes (Uganda).





  - Condicions òptimes d'una màquina express
  - Tassa aconsellable
  - Muntar la llet escumejada
  - Tractament de l'aigua
  - Manteniment de la màquina de cafè express
  - La mà de l' esser humà